Maintenance staff Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Maintenance staff
Job ID 2300
Nghề nghiệp Maintenance staff
Ngành nghề Manufacturing(Others)
Nội dung công việc ◆Under the direction of the head and the deputy managing devices.◆Regularly check equipment manufacturing plant in shifts.◆Fix the problem in time machine.◆Combined with the power to fix the machine◆Repair and enable timely◆A report daily to make these items.◆Compliance-level tasks on assignment.◆Complete work on time, proper technique
Nơi làm việc Hanoi  
Các loại bảo hiểm  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ◆Good knowledge of specialized machines and electricity◆Have at least 1 year experience in maintenance◆Mechanical proficiency and electric proficiency◆Fluency in measuring devices and testing machines  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng