IT Sales Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

IT Sales
Job ID 2295
Nghề nghiệp IT Sales
Ngành nghề IT&Software
Nội dung công việc Responsible for Sale-Offshore Development Servince ◆Following up existing clients such as getting new requirement, complains, feedback and negotiate schedule◆Follow up from start operation to complete delivery products◆Coordinate job between engineer and client◆Have chance to go to Japan to workIn the future, approach new clients to get project
Nơi làm việc Hanoi  
Các loại bảo hiểm Health Ins Employment Ins  
Các loại phụ cấp Family Insurance  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ Saturday&Sunday&National Holidays  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ◆Japanese skill◆Sales experience◆Have background or experience of IT field◆Have experience of Offshore development will be advantage  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng