Maintenance Manager Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Maintenance Manager
Job ID 2299
Nghề nghiệp Maintenance Manager
Ngành nghề Manufacturing(Others)
Nội dung công việc -Build a system repair and maintenance for all machines in the factory.-Get task directly from the director of maintenance, then communicate the tasks to the team leader and deputy.To manage the implementation process of repair and maintenance parts.First-hour meeting with the preventive maintenance work and leadership to produce status reports and other computer related issues.
Nơi làm việc Hanoi  
Các loại bảo hiểm  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ  

Kinh nghiệm công việc cần thiết -Knowledge-deep in the field of engineering.-Having an understanding of the performance and operation of each machine.-Skills for good electrical and mechanical.-Having long experience in the technical industry.  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng