Phó giám đốc trong Phòng Chiến lược Công ty Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Phó giám đốc trong Phòng Chiến lược Công ty
Nghề nghiệp Phó giám đốc trong Phòng Chiến lược Công ty
Ngành nghề Sản xuất
Nội dung công việc Chiến lược doanh nghiệp
1 Chiến lược Công ty
một Kế hoạch
Hợp tác với các phòng ban khác trong việc chuẩn bị kế hoạch tổng thể cho Công ty như một tổng thể bao gồm cả kế hoạch kinh doanh và tất cả các chi phí hoạt động.
Hợp tác với các phòng ban khác để theo dõi việc thực hiện kế hoạch ở cấp Công ty và từng chi nhánh
Hợp tác với các phòng ban khác trong việc đưa ra các đề xuất cho BOE để đạt được các mục tiêu đề ra.
Nộp bản kế hoạch tổng thể Công ty lên HĐQT để phê duyệt
b Chiến lược doanh nghiệp
Hỗ trợ Trưởng phòng đề xuất chiến lược của công ty cho BOE / BOM để phê duyệt
Hỗ trợ Trưởng bộ phận theo dõi việc thực hiện chiến lược của doanh nghiệp theo tình hình thực tế và đề xuất sửa đổi chiến lược (nếu cần).
c Báo cáo
Thực hiện các báo cáo định kỳ / báo cáo lên NHNN và các công ty mẹ
Thực hiện các báo cáo định kỳ / adhoc cho BOE
d Ban Thư ký HĐQT
Hỗ trợ Trưởng phòng thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc (xây dựng chương trình nghị sự của HĐQT, lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết, lấy ý kiến ​​của Hội đồng quản trị ...)
e Các nhiệm vụ bổ sung khác do Vụ trưởng Vụ.

2 Đánh giá hiệu suất
Biên chế KPIs cho các chi nhánh / phòng ban tại trụ sở chính
Thực hiện đánh giá cho các chi nhánh / phòng ban tại trụ sở chính
Nơi làm việc  
Các loại bảo hiểm  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ  

Kinh nghiệm công việc cần thiết Chuyên ngành kinh tế / tài chính / ngân hàng / đầu tư
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
Nói tiếng Anh và tiếng Nhật lưu loát
MS (word, excel, powerpoints) tốt
Có chứng chỉ chuyên môn (CFA, FIA, ACCA, vv) sẽ được coi là lợi thế  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng