HR MANAGER Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

HR MANAGER 1,500~2,000USD (USD)
Nghề nghiệp HR MANAGER
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc ◆Teammates training and development
◆Human resource management
◆Recruitment and selection
◆Control Budget
◆Control pay system
◆Control audit
◆Control labor regulations
Tiền lương 1,500~2,000USD (USD)
Nơi làm việc Hai Phong  
Các loại bảo hiểm  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ 2 Saturdays, Sundays, National Holidays  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ◆Have a Bachelor's degree in Human resource administrator or related fields
◆A minimum 03 years’ Human resource management experience
◆Significant managerial experience
◆ Knowledge of the industrial
◆ Experience of management budgets
◆Excellent negotiating skills
◆ Excellent communication skills
◆ Excellent interpersonal skills
◆ Excellent leadership skill
◆ An eye for detail
◆ Analytical ability
◆ Excellent organizing skill
◆ Communicate fluently in English
 
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng