Marketing Executive /マーケティング Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Marketing Executive /マーケティング ~1,000USD (USD)
Nghề nghiệp Marketing Executive /マーケティング
Ngành nghề Food/食品
Nội dung công việc • Plan and execute marketing activities for our such as Event, Campaign,Website and Facebook
• イベント、キャンペーン、ウェブサイト、フェイスブックなどを利用したマーケティングの企画・運用
Tiền lương ~1,000USD (USD)
Nơi làm việc  
Các loại bảo hiểm  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ Sunday&National Holidays(日曜日&ベトナム祝日)  

Kinh nghiệm công việc cần thiết • Having an experience in marketing field
• Having an experience of working at Food, FMC industry is a huge plus
• Living in Ha Noi
• Fluent in English OR Japanese (Above N2)
• Female
• Can be able to attend business trip sometimes upon request
• マーケティングの領域での職務経験があること
• 食品、消耗品領域での経験があればなお良い
• ハノイ勤務が可能であること
• 英語、または日本語(N2以上)が使用できること
• 女性
• 出張対応が可能なこと  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng