Sales and Marketing(Korean Speaker) Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Sales and Marketing(Korean Speaker) - 2,500 USD (USD)
Nghề nghiệp Sales and Marketing(Korean Speaker)
Ngành nghề Sewing Machine
Nội dung công việc ●To provide brother sewing machines for garment and textile indutral factory, especially for Korean company in Vietnam, business development and build relationship with clients
●Explain the detail spec and information about brother sewing machine for customer to make sure fitting for clients' requriement
●Prepare quotation, debit note, delivery note and related documents
●After providing products, support and follow up to fitting their factory, reparing machine when machine has any trouble
Tiền lương - 2,500 USD (USD)
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Các loại bảo hiểm Social insurance  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ●Has any experience sales and markting with machinery industry at least 3years
●Good communication in English written and spoken
●Korean language is Native level
●if you have any background with Japanese company or Japanese traditional, it is advance  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng