Project Manager Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Project Manager Negotiable (USD)
Nghề nghiệp Project Manager
Ngành nghề Construction
Nội dung công việc ●Manage the local staffs
●Interpret for Japanese staffs
●Manage and report the progress of project
●Troubleshooting
●Negotiate and communicate with government
Tiền lương Negotiable (USD)
Nơi làm việc Da Nang  
Các loại bảo hiểm  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ●Manage the local staffs
●Interpret for Japanese staffs
●Manage and report the progress of progect
●Troubleshooting
●Negotiate and communicate with government  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng