Plant Management Assistant Staff Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Plant Management Assistant Staff Attractive Salary (USD)
Nghề nghiệp Plant Management Assistant Staff
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc ●Manage Plant Management department on Production plan and Production Control area
●Lead and instruct staff member to improve activities in PM.
●Communicate with production section as a Manager when it will be required.
●Make effort to get customers trust and satisfaction.
●Consider solutions of production issues and operational requirement.
●Making improvement plan for production issues and operational requirement.
●Task Management in Plant management department.
●Budget control in Plant Management department
●PIC for communication with Head quarter (Singapore, Japan)
Tiền lương Attractive Salary (USD)
Nơi làm việc Hai Phong  
Các loại bảo hiểm  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ●Age : 30-36
●Gender: Male or Female
●Have a Bachelor's degree
●2 - 3 years’ experience as Manager or Assistant Manage
●Communicate fluently in English
●Logical thinking and problem solving skills  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng