IT Staff Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

IT Staff Attractive Salary (USD)
Nghề nghiệp IT Staff
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc 1. Support for installation system developed by Japan HQ
- Setup server/PC devices, Installation software, testing
- Training to user and support.
2. Infrastructure support (Supervise LAN cabling/power preparation by contractor)
3. Manage inventory of spare parts, consumable goods.
4. Trouble shooting for network/PC/Printer/Server system problem.
Communicate with technician of vendor / maker.
5. Report to manager about problem and request from users.
Tiền lương Attractive Salary (USD)
Nơi làm việc Hai Phong  
Các loại bảo hiểm  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ 2 Saturday/Sunday/National Holidays  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ●Gender: Male, age 28~ 38 years old.
● IT system maintenance experience for 3~5 years(Hardware/Software for server / PC/Printer)
●Software develops skill using windows / oracle database.
●Good at application security for IT system (Hardware / Software)
●Use Microsoft Excel/Word/Power point for create documentation.
 
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng