Electrical Engineering Staff Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Electrical Engineering Staff Attractive Salary (USD)
Nghề nghiệp Electrical Engineering Staff
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc ●Project management at individual
●Installation off tire production machine
●Making maintenance schedule control
●Machine purchasing/ arrangement and Budget control
●Contractors control
●Leading Electrical/ Mechanical design and Kaizen activity
●Other job assigned by Department manager

Tiền lương Attractive Salary (USD)
Nơi làm việc Hai Phong  
Các loại bảo hiểm  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ 2 Saturday/Sunday/National Holidays  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ●Have some project management skill as leader
●Planning and progress control
●Labor ( Contractors ) control
●Cost Control
●Leading Kaizen activity
●Have knowledge for basic production machinery
●Electric engineer: Automation major with at least 3 years’ experience in repair or installation or fabrication of electric sequence control  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng