Mechanical Engineer Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Mechanical Engineer Attractive Salary (USD)
Nghề nghiệp Mechanical Engineer
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc 1. Project management at individual
2. Installation of tire production machine or other Utility equipment
3. Making maintenance schedule control
4. Machine /part purchasing / arrangement and Budget control
5. Contractors control
6. Leading Mechanical design and KAIZEN activity
Tiền lương Attractive Salary (USD)
Nơi làm việc Hai Phong  
Các loại bảo hiểm  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ 2 Saturday/Sunday/National Holidays  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ●Age : 28~35
●Gender : Male
●Mechanics of Machinery with at least 3 years’ experience.
●Experience in Mechanical driver or precision machinery is advantage
●Have some project management skill as leader
●Planning and progress control
●Labor (contractors) control
●Cost control
●Leading KAIZEN activity
●Have knowledge for basic production machinery:
design of fabrication or new installation...
●Fluent in English
●OA operation (Excel, Word, CAD)
 
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng