Quality Assurance Staff Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Quality Assurance Staff Attractive Salary (USD)
Nghề nghiệp Quality Assurance Staff
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc ●Control the quality of production process:
●Monitor the compliance with the QMS requirements at production processes,
●Support the improvement of production process about the quality field.
●Handle the company internal quality trouble and external customer claim:
●Prevent from the expansion of internal quality trouble as well as external customer claim, Investigate the root cause, review the countermeasure and monitor the result.
●Establish and maintain the quality management system (QMS) in accordance with the requirement of ISO 9001, ISO/TS16949 standards as well as company standards
●Draft the standard, procedure of QMS, Regularly review the company QMS, propose and implement the necessary improvement.
Tiền lương Attractive Salary (USD)
Nơi làm việc Hai Phong  
Các loại bảo hiểm  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ 2 Saturday/Sunday/National Holidays  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ●Bachelor of engineering (university or college)
●English Skill
●Strong attention to detail and accuracy
●Ability to bring assignments to a successful completion
●Ability to work a flexible schedule coincidental with manufacturing functions
●Ability to communicate at all levels of the organization
●Demonstrated oral and written communication skills
●Strong interpersonal and leadership skills
 
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng