Interpreter&Assistant Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Interpreter&Assistant Attractive Salary (USD)
Nghề nghiệp Interpreter&Assistant
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc ●Translating documents and interpreting
●Support for GD
●Support other work of HR & Administration: recruitment, training etc...
●Other jobs will be discussed in the interview
Tiền lương Attractive Salary (USD)
Nơi làm việc Hanoi  
Các loại bảo hiểm  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ 2Saturday/Sunday/National Holidays  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ●Japanese more than N2
●Being able to use Microsoft Office
●Having experience of working in Japanese Manufctruing company
●Being able to commmunicate in English
●Communication skills  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng