Retails Senior Sales Manager Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Retails Senior Sales Manager 2,000USD (USD)
Nghề nghiệp Retails Senior Sales Manager
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc ・Set targets and goals for Retail team’s staffs, and evaluate them.
・Manage Sales amount
・Manage Architect associations, Distributors, Sub-Distributors,Retailers
・Review and approve all operational and activity’s expenses of Southern branch offices
・Create, propose and execute sale’s plans, strategies and policies for Southern territory
・Lead Southern retail team to success sales target
・Manage, expand and strengthen network, including Distributors, Sub-Distributors, retail stores.
・Organize monthly Sales meeting
・Corporate with Northern Retail sales manager
・Make and maintain good, friendly relationship with architect’s association/community in HCMC.
・ Maintain cooperative and positive long-term relationship with Distributors, Sub-Distributors and any major customers that would be contributions to company.
Tiền lương 2,000USD (USD)
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Các loại bảo hiểm  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ 2 Saturday/Sunday/National Holidays  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ・Deep understanding of Retail market, channel network, as well as competitors.
・Well know construction/ building material market in Vietnam
・Minimum 5 years of experience in the position of Sales Manager in a multi-national manufacturer.  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng