Japanese Interpreter Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Japanese Interpreter 400USD~500USD (USD)
Nghề nghiệp Japanese Interpreter
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc ●Translating documents
●Interpreting MTG
●Support for GD
●Support other work of HR & Administration: recruitment, training etc...
Tiền lương 400USD~500USD (USD)
Nơi làm việc Hung yen  
Các loại bảo hiểm  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ 2Saturdays/Sundays/National Holidays  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ●Japanese more than N3
●Being able to use Microsoft Office
●Being able to read English documents
●Communication skill
●Cheerful personality and challenging spilits  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng