EQUIPMENT PROGRAMMING Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

EQUIPMENT PROGRAMMING 400USD~800USD (USD)
Nghề nghiệp EQUIPMENT PROGRAMMING
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc ●Program electric equipment to mass-produce and effectively
●Program electric equipment as request by production department
●Solute the problem when something wrong happened
●Responsible for improving quality, efficiency and making cost down
Tiền lương 400USD~800USD (USD)
Nơi làm việc Bac Ninh  
Các loại bảo hiểm  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ Sunday&National Holidays  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ●Having experience of using Mitsubishi PLC(programmable logic controller)  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng