Intranet Engineer Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Intranet Engineer 500USD~800USD (USD)
Nghề nghiệp Intranet Engineer
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc ●Operate and manage intranet
●Develop intranet
●Troubleshooting
Tiền lương 500USD~800USD (USD)
Nơi làm việc Hai Duong  
Các loại bảo hiểm  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ Sunday&National Holidays  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ●Having experience of operating and managing intranet  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng