PRODUCTION CONTROL Assistant Manager Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

PRODUCTION CONTROL Assistant Manager 1,000USD~1,200USD (USD)
Nghề nghiệp PRODUCTION CONTROL Assistant Manager
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc ●Supervise human resources, materials, machines for manufacturing
●Ensure the production according to the requirements of quality, quantity to reach production targets set
●Develop and adjusting workflows to meet the production schedule
Tiền lương 1,000USD~1,200USD (USD)
Nơi làm việc Hanoi  
Các loại bảo hiểm  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ Sunday&National Holidays  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ●Having 5years experiences of working in Japan
●Having experience of working as Production control
●Fluent Japanese  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng