TECHNICAL MANAGER Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

TECHNICAL MANAGER Attractive Salary (USD)
Nghề nghiệp TECHNICAL MANAGER
Ngành nghề Service
Nội dung công việc ●Fixing the car, coating/painting the car, selling the car maintenance products, consulting realated to the car
●Recruit and train engineer staff
●Customer support
Tiền lương Attractive Salary (USD)
Nơi làm việc Hanoi  
Các loại bảo hiểm  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ Saturday&Sunday&National Hollidays  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ●Having the experience of fixing the car, coating/painting the car, selling the car maintenance products, consulting
●Having the experience of sheet metal working
●Deep knowledge of the car  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng