SHOP MANAGER Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

SHOP MANAGER Attractive Salary (USD)
Nghề nghiệp SHOP MANAGER
Ngành nghề SHOP MANAGER
Nội dung công việc ●Manage the new shop
●Manage and improve sales amount
●Setting up the new shop
●Purchasing the required products
●Providing fixing the car service, painting/coating car service, selling car maintenance products
●Train the staff
●Report to the Japanese Director
Tiền lương Attractive Salary (USD)
Nơi làm việc Hanoi  
Các loại bảo hiểm  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ Saturday&Sunday&National Hollidays  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ●Having the experience of shop management
●Having the experience of car delear or GARA or car maintenance service
●Having English skill will be advantage
●Deep knowledge of car and car maintenance  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng