Team Leader Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Team Leader Negotiable (USD)
Nghề nghiệp Team Leader
Ngành nghề IT
Nội dung công việc ●Develop Web site and software ordered by HQ
●Manage the team (3~5 people)
Tiền lương Negotiable (USD)
Nơi làm việc Hanoi  
Các loại bảo hiểm  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ Saturday&Sunday&National Hollidays  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ●More than 3 years expreince of developing Web site and software
●Being able to catch up new technology  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng