Air conditioning facility engineer Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Air conditioning facility engineer 600USD~800USD (USD)
Nghề nghiệp Air conditioning facility engineer
Ngành nghề Construction
Nội dung công việc ●Provide air conditioning facility for building
●Provide the maintenance service constantly
●Communicate with Japanese clients and get request correctly
Tiền lương 600USD~800USD (USD)
Nơi làm việc  
Các loại bảo hiểm  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ●Having similar experience of working in Japanese company
●English or Japanese skill(Japanese skill will be advantage)
●Understanding Japanese company and Japanese quality
 
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng