Sales Control Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Sales Control 500 - 800USD (USD)
Nghề nghiệp Sales Control
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc ●Visiting client to get client request (Yamaha Motor Vietnam Purchasing Dept.)
●Share information from client with Production control
●Make and manage estimate
●Manage account receivable
●Response client's inquiry
Tiền lương 500 - 800USD (USD)
Nơi làm việc Bac Ninh  
Các loại bảo hiểm  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ Sunday&National Holidays  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ●Having experience of working in manufacturing comapany
●Having experience of production control and managing estimate
●Excellent skill of Exel (being able to use function, macro and make graph )
●Having similar experience will be advantage
●Willing to work in Bac Ninh
●English skill  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng