GA&HR Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

GA&HR 600 - 1,000USD (USD)
Nghề nghiệp GA&HR
Ngành nghề GA&HR
Nội dung công việc ●Responsible for recruitment and training for new staff
●Make a plan for recruitment
●Prepare VISA, working permission and residential card for foreigner
●Manage office supplies, work environment
●Make and translate require documents for staff
●Control uniform, locker, canteen service, car arrangement
●Make plan to improve office and factory environment
Tiền lương 600 - 1,000USD (USD)
Nơi làm việc Hai Duong  
Các loại bảo hiểm  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ Sunday&National Holidays  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ●Fluent Japanese
●Willing to work in Hai Duong
●Having GA&HR experience in Japanese company more than 5 years
●Responsible, Honest and careful personality
●Having hospitality  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng