Sales Executive Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Sales Executive 300USD~400USD (USD)
Nghề nghiệp Sales Executive
Ngành nghề Transportation, Logistics & Warehouse
Nội dung công việc ・Responsible for making good relationship with current clients
・Aprroaching new clients and suggest logistic service to get new order
・Solute client's logistic problem
Tiền lương 300USD~400USD (USD)
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Các loại bảo hiểm  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ・Having logistic sales experience more than 1year is advantage. Fresh graduated can be applied.
・Having experience working in Japanese company is advantage ・Can good command of English, Japanese is advantage.
・Strong communication skill,active,passionate,aggressive
・Ability to make appointment with clinet systematically and work under high pressure. ・Male  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng