Senior Sales Executive Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Senior Sales Executive 700USD~1,000USD (USD)
Nghề nghiệp Senior Sales Executive
Ngành nghề Transportation, Logistics & Warehouse
Nội dung công việc ・Responsible for making good relationship with current clients
・Aprroching new clients and suggest logistic service to get new order
・Solute client's logistic problem
Tiền lương 700USD~1,000USD (USD)
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Các loại bảo hiểm  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ・Must : Having logistic sales experience more than 5years
・Having experience working in Japanese company is advantage ・Can good command of English, Japanese is advantage.
・Strong communication skill,active,passionate,aggressive
・Ability to make appointment with clinet systematically and work under high pressure and lead other members. ・Male  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng