Interpreter(1 year contract) Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Interpreter(1 year contract) ~USD1,500 (USD)
Nghề nghiệp Interpreter(1 year contract)
Ngành nghề Construction & Civil Engineering
Nội dung công việc ・Interprete between Japanese saff and Vietnamese worker at contruction site ・Work for project of constructing pharmaceutical plant for 1 year
Tiền lương ~USD1,500 (USD)
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Các loại bảo hiểm  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ・Have good Japanese skill Over N2 ・Better to have experience with working as Interpreter , for constraction companies and architect and medicinal knowledge ・Have passionate to learn architectural and medical words  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng