Marketing Manager Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Marketing Manager Negotiable (USD)
Nghề nghiệp Marketing Manager
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc ●Make the plan to promote their products and expand their business
●Analyze the local market
●Make the survey and compile the data to analyze the local market
●Manage the marketing staff to work effectively
●Corporate with sales team to make business big
Tiền lương Negotiable (USD)
Nơi làm việc Hanoi  
Các loại bảo hiểm  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ Sunday&National Holidays  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ●Strong background and experience of marketing
●Have experience of working in international company
●Have experience of working in consumer products company as marketing
●Manager experience
●Fluent English
●Global thinking
●Dynamic and Challenging  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng