IT Lecturer Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

IT Lecturer Negotiable (USD)
Job ID 1204
Nghề nghiệp IT Lecturer
Ngành nghề IT
Nội dung công việc -teaching Fundamental Information Technology Engineer Examination(FE) @ University
Tiền lương Negotiable (USD)
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Các loại bảo hiểm  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ  

Kinh nghiệm công việc cần thiết -Knowledge of FE
-have certificate of FE
-teaching experience (prefer)  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng