Purchasing Manager Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Purchasing Manager 800 - 1,200USD (USD)
Job ID 1165
Nghề nghiệp Purchasing Manager
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc - Purchasing for manufacturing automotive valve
- Import/Export task is included
- Communicate with Supplier
- report to director
- Manage purchasing group
Tiền lương 800 - 1,200USD (USD)
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Các loại bảo hiểm social insurance  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ Five -day work week  

Kinh nghiệm công việc cần thiết - experience of purchasing and trading task
- Japanese N3,N2
-management experience  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng