Accounting Manager Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Accounting Manager 1,200 - USD (USD)
Job ID 1160
Nghề nghiệp Accounting Manager
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc -planning of business profit and loss plan, and grasp performance expected
-planning of monthly income, and manage the budget and actual of expenses
-Promotion of the cost estimate of the product, the actual variance analysis and improvement by grasp of the cost
-manage accounting group
-report to director
Tiền lương 1,200 - USD (USD)
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Các loại bảo hiểm social insurance  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ Five -day work week  

Kinh nghiệm công việc cần thiết -Japanese skill
-experience of chief accountant
-experience of management
-good communication skills
-good personality
-open mind
 
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng