Sales Executive Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Sales Executive 350USD+Commission (USD)
Nghề nghiệp Sales Executive
Ngành nghề Distribution
Nội dung công việc ・Sales activity of Mitsubishi Forklift Trucks to Vietnamese(65%) and Japanese clients(35%), Manufacturing(75%),Logistics (25%) ・At first visit Vietnamese clients with Vietnamese manager, then visit VN clients by him/herself. Next step is visiting JP clients with JP ,manager. At last visit JP clients by him/herself. The final goal is visiting a Japanese who in charge
Tiền lương 350USD+Commission (USD)
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Các loại bảo hiểm  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ・Japanese skill over N3
・fresh graduated and graduated from high school are acceptaple. ・Preferable to have sales experiences, especially heavy equipment  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng