Finance Manager Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Finance Manager 1,500 - 2,000USD (USD)
Nghề nghiệp Finance Manager
Ngành nghề Trading(textile and apparel)
Nội dung công việc ・Manage Investment,funds,cash flow
・Manage Finance section
Tiền lương 1,500 - 2,000USD (USD)
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Các loại bảo hiểm  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ・Have a good knowleadge and experience with managing investement,fund,cash flow
・Have experiences with working in Finace industry,Bank,the brokerage and investment house, accounting,audit, consulting firm.
・Can communicate in English  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng