IT Sales Executive Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

IT Sales Executive 700 - USD (USD)
Nghề nghiệp IT Sales Executive
Ngành nghề IT&Software
Nội dung công việc 'Sales activities to Japanese clients as follows.                
1.support to install and operate and customize the software 2.offshore projects
3.IT engineer staffing services
Tiền lương 700 - USD (USD)
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Các loại bảo hiểm  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ・Have good command of Japanese over N3.      ・Have experience with selling IT Software at least 2years  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng