Communicator Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Communicator Negotiable (USD)
Job ID 1134
Nghề nghiệp Communicator
Ngành nghề IT
Nội dung công việc -interpretation and translation between JP,EN and VN
-MTG with Japanese staff
-MTG with other country staff
Tiền lương Negotiable (USD)
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Các loại bảo hiểm Social Insurance  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ five -day work eek  

Kinh nghiệm công việc cần thiết -Japanese language business level( N2)
-English Language Business level(TOEIC 700)
-working experience in Japanese company
-IT skill and knowledge(Prefer)
-good communication skill
 
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng