Japanese speaking Sales Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Japanese speaking Sales 600USD~700USD (USD)
Nghề nghiệp Japanese speaking Sales
Ngành nghề Construction
Nội dung công việc - Sales activities for Japanese company in Ho Chi Minh city and industrial estate around here
- New business development
Tiền lương 600USD~700USD (USD)
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Các loại bảo hiểm  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ  

Kinh nghiệm công việc cần thiết - Vietnamese male/female, 28 to 40 years old
- at least few years Sales experience
- Passion for new business development
- Japanese speaking above intermediate level
- Able to work as Contract Employee, contract will be updated per year
 
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng