Technician Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Technician 600 - 800USD (USD)
Nghề nghiệp Technician
Ngành nghề IT
Nội dung công việc ●Develop Android & iOS application
●Develop UI/UX
●Test application
●Design application from basic design
●Test application
●Report to the progress and quality
Tiền lương 600 - 800USD (USD)
Nơi làm việc Hanoi  
Các loại bảo hiểm  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ Sun&National Holidays  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ●More than 3 years experiences web development and mobile application for Android &iOS development
●Having ability to design UI for mobile application and customize layout
●Knowledge of Network programming and client/server communication
●Having experience of DB
●High responsibility, motivation and careful person
●It is better if he/she knows Java and PHP
●team work skill
●Stand under high pressure
●It is better to have leader experience
●It is better to know linux knowledge
 
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng