GA Manager Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

GA Manager Negotiable (USD)
Nghề nghiệp GA Manager
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc ● Interpret for Japanese technicians in the factory
●Translate manual and material
●Support to the other department and Japanese staff
●Responsible for taking care of Japanese clients and staff from Japan
Tiền lương Negotiable (USD)
Nơi làm việc Hanoi  
Các loại bảo hiểm  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ Sun&National Holidays  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ●Be able to commune by her/his self
●Fluent Japanese skill
●Understanding Japanese culture, working style and Japanese people
●Having experience in working in Japan or Japanese company
●Responsible, hard work, take care of others well
●independent
●Hospitality
 
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng