General Affair Staff Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

General Affair Staff 500 - 1,000USD (USD)
Nghề nghiệp General Affair Staff
Ngành nghề IT
Nội dung công việc ●Interpret for Japanese person to communicate with partner company
●Translate manual
●Communicate with Tax agency, labor office if it is necessary
●Manage the documents related to company
●Purchasing office stuffs
●The stuffs as request by Japanese
Tiền lương 500 - 1,000USD (USD)
Nơi làm việc Hanoi  
Các loại bảo hiểm  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ Sat&Sun&National Holiday  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ●Working experience
●Having business Japanese skill
●Be able to use Microsoft office
 
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng