Bridge SE Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Bridge SE 2,000 (USD)
Nghề nghiệp Bridge SE
Ngành nghề IT & Software
Nội dung công việc - Project management about web development, apps development and some project as bridge SE
- Communicate with Japanese head office project delivery, specification and progress
- Direct development, specification, delivery and some request from Japan to Vietnamese developer
- To manage some project and member in parallel
Tiền lương 2,000 (USD)
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Các loại bảo hiểm Social insurance, Health insurance  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ Saturday, Sunday, Holiday  

Kinh nghiệm công việc cần thiết - Have some experience with IT background
- Fluent Japanese both of written and spoken at lease over N2 holder
- Good communication and management skill
- There are 10 developers in office now  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng