IT communicator Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

IT communicator 600USD - 1,000USD (USD)
Nghề nghiệp IT communicator
Ngành nghề IT
Nội dung công việc ●Translate document and material
●Interpreting in MTG
●Arrange the schedule with client in Japan
●Communicate with HQ
Tiền lương 600USD - 1,000USD (USD)
Nơi làm việc Hanoi  
Các loại bảo hiểm  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ Sun&National Holidays  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ●N1-N2 Japanese skill
●IT communicator experience (more than 3 years)
 
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng