Trading affair Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Trading affair 800USD (USD)
Nghề nghiệp Trading affair
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc ●Order the material required
●Export products
●Manage the tax, custom and the things related to import and export
● Communicate with Japanese general director

Tiền lương 800USD (USD)
Nơi làm việc Hung yen  
Các loại bảo hiểm  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ Sun&National Holidays  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ●Experience of order receiving and import &export in EPE company
●Leadership
●Communication skill in English or Japanese
●Understand Japanese working style
●Its better to live in Hung yen
 
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng