Finance and Accounting Manager Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Finance and Accounting Manager negotiable (USD)
Nghề nghiệp Finance and Accounting Manager
Ngành nghề Manufacturing
Nội dung công việc 1. Build up team, control all Accounting & Finance function and all concerned Tax compliance.
2. Monthly closing and budget management.
3. Report the result to top management.
4. Accomplishes accounting human resource objective by selecting, orienting, training, assigning, scheduling, coaching, counseling and disciplining employees; communicating job experiences; planning, monitoring, appraising, job contribution recommending compensation actions; adhering to policies and procedures
5. Meets accounting operational standards by contributing financial information to strategic plans and reviews;implementing production, productivity, quality and customer-service standards: resolving problems:
identifying system improvement
6. Maintains cash flow by monitoring bank balances and cash requirement; investing excess funds
7. Approves cash disbursements by verifying check amounts against invoices, authorizing checks and wire transfers
8. Approves ledger entries by auditing transactions
9. Supports annual audit by providing information and answers to auditors
10. Protects organization's value by keeping information confidential
11. Maintain financial security by adhering to internal controls
12. Accomplishes accounting and organization mission by completing related results as needed
Tiền lương negotiable (USD)
Nơi làm việc Hung yen  
Các loại bảo hiểm  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ Sun&National Holidays  

Kinh nghiệm công việc cần thiết  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng