BUSINESS DEVELOPMENT AND PLANNING Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

BUSINESS DEVELOPMENT AND PLANNING negotiable (USD)
Nghề nghiệp BUSINESS DEVELOPMENT AND PLANNING
Ngành nghề Finance& Bank
Nội dung công việc • To provide technical support to customers on using e-system and supporting tools;
•To prepare business requirements and test scenarios for supporting tools to be developed;
• To act as Sales staff to promote e-system
Tiền lương negotiable (USD)
Nơi làm việc Hanoi  
Các loại bảo hiểm  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ Sat&Sun&National Holiday  

Kinh nghiệm công việc cần thiết •University degree in computer sciences;
• Responsible, accurate and able to work under high pressure and to strict deadlines;
•Good skills of teamwork, communication, reporting & interpersonal;
• Fluent in Vietnamese and English (both oral & written), Japanese language is an advantage.
•Good understanding in software engineering.
 
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng