Graphic designer Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Graphic designer 400 (USD)
Nghề nghiệp Graphic designer
Ngành nghề Game, Social Media
Nội dung công việc Create avatars for use in 2D game applications
Tiền lương 400 (USD)
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Các loại bảo hiểm Social insurance, Health insurance  
Các loại phụ cấp Transportation allowance  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ Saturday, Sunday, Holiday  

Kinh nghiệm công việc cần thiết •Able to create attractive characters and costume designs
•Can use software including Photoshop and SAI  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng