Trading Affairs Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Trading Affairs negotiable (USD)
Nghề nghiệp Trading Affairs
Ngành nghề Trading
Nội dung công việc -Contact, discusses with Customer all information about Commodity, Transportation
-Making a document for Import-Export custom procedure
-Making “balance sheet” to the Customs
-Make invoice, Packing List, P/O (Purchase Order
-Coordinate with other department to make production plan
-Arrange receipt & delivery of cargo from / to customer -Keep track of cargo routine
-Send shipping advice
-Other Import-Export works
Tiền lương negotiable (USD)
Nơi làm việc Hanoi  
Các loại bảo hiểm  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ Sat&Sun&National Holiday  

Kinh nghiệm công việc cần thiết Japanese skill and experience of Trading affair  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng