Business Development(Japanese Native) Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Business Development(Japanese Native) 4,000USD~ (USD)
Nghề nghiệp Business Development(Japanese Native)
Ngành nghề IT&Software
Nội dung công việc ベトナムを基点として、ASEANやアジア太平洋地域の事業計画・事業開発・マーケティングを実施していただくポジションです!

-パブリックや企業向け基幹システムなどの開発案件の受託に向けたマーケットリサーチ、案件化、提案、見積・入札対応
-ASEAN、ASIA太平洋地域に対する宣伝広告立案、事業開発、マーケティング
-チームマネジメント
Tiền lương 4,000USD~ (USD)
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Các loại bảo hiểm Social insurance  
Các loại phụ cấp Performance bonus  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ Saturday, Sunday, Holiday  

Kinh nghiệm công việc cần thiết ・IT・ソフトウェア・システム開発に係わる7年以上の経験
(SE・プログラミングの知識経験が必要なわけではない)
・プロジェクトマネジメント経験があれば尚可
・ネイティブレベルの日本語能力
・ビジネスレベルの英語力(TOEIC600~800程度)  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng