iOS / Android Developer Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

iOS / Android Developer 800 - 1,500 USD (USD)
Nghề nghiệp iOS / Android Developer
Ngành nghề IT&Software
Nội dung công việc - Developing software applications for Japanese/U.S. clients.
- Implementing the application in compliance with the equality standards of the company.
Tiền lương 800 - 1,500 USD (USD)
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Các loại bảo hiểm Social insurance  
Các loại phụ cấp Language allowance  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ Mon - Fri work  

Kinh nghiệm công việc cần thiết - It is necessary to communicate with American about specifications and requirements via skype and e-mail.
- At lease over 3years experience in developing iOS / Android
 
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng