Consultant Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Consultant 400USD - 500USD (USD)
Nghề nghiệp Consultant
Ngành nghề Service
Nội dung công việc - Search for talent candidates
- Arrange interview schedule
- Follow up candidates
- Supporting for Job Fair Events
Tiền lương 400USD - 500USD (USD)
Nơi làm việc Hanoi  
Các loại bảo hiểm  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ  

Kinh nghiệm công việc cần thiết Good communication Skill
Cheerful, good at team-work and communication skill  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng